Αεροφωτογραφίσεις


Αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, με χρήση ειδικού εξοπλισμού.


Job Done ! - Slumdog Team